dolls ຮັກໂຮງຮຽນປະຖົມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງປະສິດທິພາບ

ສະແດງຜົນຈາກວັນທີ 1 ເຖິງ 60/81

ເຈົ້າຈະພົບວ່າຕຸ໊ກກະຕາຮັກໂຮງຮຽນປະຖົມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍ 100-130 ຊຕມແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.