Piper Doll Industry ທໍາອິດທີ່ເຄີຍປະສົມປະສານຫົວຫນ້າແລະ bidi

ບໍ່ພົບຜະລິດຕະພັນທີ່ກົງກັບການເລືອກຂອງທ່ານ.

ໂຕຕຸ໊ກກະຕາຮັກຊຸດ PIPER ແມ່ນຕົວແບບຫົວທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງຫົວ.Premium Platinum TPE ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮັກສາຄວາມອ່ອນນຸ້ມທີ່ສະດວກສະບາຍໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງເລືອດ, ມີກິ່ນຫນ້ອຍ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ.